ส.น้ำตาลทราย ย้ำ ปชช.น้ำตาลมีพอแน่นอน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย พร้อมเปิดหีบอ้อยผลผลิตฤดูการผลิตปี 2553/ 2554 แล้ว โดยโรงงานแรกจะเริ่มเปิดหีบอ้อย ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. นี้ และทยอยเปิดจนครบภายใน วันที่ 13 ธ.ค. นี้ โดยประเมินปริมาณอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 2553/ 2554 ทั้งสิ้น 65.59 ล้านตันอ้อย คิดเป็นปริมาณน้ำตาลทรายจำนวน 69 ล้านกระสอบ ที่จะถูกนำไปจัดสรรขึ้นกระดาน โควตา ก. (จำหน่ายในประเทศ) ประมาณ 25 ล้านกระสอบ หรือ สัปดาห์ละ 480, 769 กระสอบ ที่เหลือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายในปีนี้ ที่จัดสรรน้ำตาลทรายโควตา ก. หรือน้ำตาลเพื่อไว้บริโภคภายในประเทศไว้ที่ 25 ล้านกระสอบ ถือว่าสูงมาก เมื่อเทียบกับการจัดสรรน้ำตาลทรายโควตา ก. ในปีที่ผ่านๆ มา ที่มีการจัดสรร
น้ำตาลทรายโควตา ก. 21 - 22 ล้านกระสอบ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายจึงเชื่อว่า จะสามารถรองรับกับความต้องการน้ำตาลทรายในปีนี้ได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากผู้ประกอบการ กรณีที่อาจทำให้น้ำตาลทรายโควตา ก. ขาดแคลนได้ ก็คือ หากราคาน้ำตาลทรายในตลาดต่างประเทศ ยังคงสูงกว่าราคาน้ำตาลทรายในประเทศมาก ก็จะทำให้มีการลักลอบ นำน้ำตาลที่
ใช้บริโภคภายในประเทศ ออกไปขายต่างประเทศ โดยผ่านทางตะเข็บชายแดน ซึ่งภาครัฐจะต้องบริหารจัดการปัญหานี้

นอกจากนี้ ภาครัฐต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้น้ำตาล ของอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกว่า จะให้ใช้น้ำตาลทรายโควตา ก. ที่เป็นน้ำตาลที่บริโภคในประเทศ หรือ โควตา ค. ซึ่งเป็นราคา
น้ำตาลเพื่อส่งออก เพราะขณะนี้มีบริษัทผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มให้ความสนใจมาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย เพื่อส่งออกกันมาก โดยอาศัยความได้เปรียบเรื่องราคาน้ำตาลในประเทศไทยที่ถูกกว่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง