กมธ.จ่อเชิญสนั่นพร้อมคณะแจงงบน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญ จรรย์โกมล ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พร้อม น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส. สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันแถลงข่าว ภายหลังประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่า ได้พิจารณาติดตามการบริหารงบประมาณประจำปี งบประมาณ 2553 เพื่อให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อน ในการประสบภัยแล้ง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนกว่า 873 ล้านบาท ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดลำปาง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดลำพูน จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร โดยจะเชิญ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ อำนวยการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมด้วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 24 พ.ย. เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าว และงบปีระมาณไม่กระจาย แต่เป็นการกระจุกตัว ในบางจังหวัดรวมทั้งโครงการทั้งหมด ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ภายในปี 2553 ซึ่งหากดำเนินการต่อไป เกรงว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตได้ อย่างไรก็ตาม จะทำหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ระงับการสนับสนุนงบประมาณ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2553 เพราะเห็นว่า โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง