บินไทยเร่งวางแผนธุรกิจไทยไทเกอร์แอร์ฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดตั้งสายการบินไทยไทเกอร์แอร์เวย์ส นั้น การบินไทยอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด การจัดทำแผนธุรกิจการขออนุญาต ทำการบินเพื่อเสนอต่อกรมการบินพลเรือน โดยจะยื่นข้อมูล ให้กับกรมการบินพลเรือน ใน เร็วๆ นี้ ซึ่งมั่นใจว่า แผนดังกล่าวจะผ่านการพิจารณา และคาดว่าจะสามารถเปิดทำการบินได้ ตามที่การบินไทย ได้ตั้งเป้าในเบื้องต้น ในเดือนพฤษภาคม ปี 2554 เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายบริหารของการบินไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์ส ที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ การบินในยุโรปมาก่อน จะสามารถบริหารให้สายการบินไทย ไทเกอร์แอร์เวย์ ให้ทำการ
บินแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆ ได้

ทั้งนี้คาดว่าภายใน 1 ปี หลังมีการก่อตั้ง สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ส จะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ จากการประเมินผลประกอบธุรกิจ ที่ออกมาในรอบปี ส่วนการที่กรมการบินพลเรือน กังวลในเรื่องของการแข่งขันสายการบิน ในขณะนี้ ที่มีการแข่งขันสูง และเสี่ยงต่อการขาดทุนของไทยไทเกอร์แอร์เวย์สนั้น ในส่วนของการบินไทยเห็นว่าการที่สายการบิน เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแข่งขัน ของตลาดที่สูงขึ้น แต่ประชาชนผู้ใหญ่บริการจะได้รับผลประโยชน์ ในการทางเลือกมากขึ้น ส่วนการจะเสี่ยงต่อการขาดทุนนั้น ขึ้นอยู่กับการบริการที่เชื่อว่าไทเกอร์แอร์เวย์ส สามารถสู้ได้