คมนาคมดึงนักท่องเที่ยวจีนบินเข้าไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้เปิดสัมมนาการส่งเสริมการเดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทย น่านฟ้าเดียวกัน สัมพันธ์ไทย-จีน โดยเปิดเผยว่า หลังจากที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนได้ลดลงอย่างมาก ดังนั้นการฟื้นฟูให้นักท่องเที่ยวจีน กลับมาเที่ยวไทยถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการมีสื่อมวลชนจีน เข้ามาทำข่าวว่าไทยได้ฟื้นกลับมาแล้วนั้น ก็เป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน โดยได้ตั้งเป้าผู้โดยสารจีน ได้เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากเดิมที่มีประมาณ 1 ล้านคน ต่อปี ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประสานกัน เพื่อให้ความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน ได้มากขึ้น โดยการไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศ ทั้ง 2 ฝั่ง ไทย และจีน หลังจากที่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ได้มีการยกเลิกการทำวีซ่าเข้าประเทศไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งหากไทยสามารถทำได้ก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน ให้มาท่องเที่ยวไทยได้มากขึ้น