อุตฯบุกตลาดเวียดนามจ่อเปิดตลาดอาเซียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรศิษฏ์ บุญญาภิสันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางการค้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างบริษัท ล็อกซเล่ย์ และผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีความพร้อมในการเปิดตลาดการค้ากับประเทศอาเซียน พร้อมทั้งกับเป็นการให้ความรู้ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การส่งออกสินค้า และบริการกับผู้ประกอบการไทย ไปยังตลาดต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย ได้เดินทาง
ไปพบปะเจรจาธุรกิจกับการค้ากับผู้ประกอบการต่างประเทศ

ด้าน นายธงชัย ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเลือกเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่ล็อกซเล่ย์ ทำธุรกิจมานาน และมีความสัมพันธ์อันดี และต้องการสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่า การลงนามในครั้งนี้ น่าจะเพิ่มมูลค่าการลงทุนได้อีก 100 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ยังมองว่า ความเห็นของเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ล็อกซเล่ย์ ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากการนำเข้าสินค้ามากกว่าการส่งออก