สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

พณ.เชื่อมสัมพันธ์รวันด้า เพิ่มช่องลงทุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ มีแนวคิดที่จะกระชับความสัมพันธ์ ทางการค้าระหว่างประเทศไทย กับประเทศรวันดา และหาช่องทางขยายโอกาสทางการค้า ที่ไทยจะได้เข้าร่วมลงทุนในรวันดา
และภูมิภาคแอฟริกา เนื่องจากการค้าระหว่างไทย กับรวันดา ยังมีมูลค่าน้อย คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.02 ของภูมิภาคแอฟริกา แต่ไทยเห็นความสำคัญ ของการค้าระหว่างไทย กับรวันดา เนื่องจาก เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ ได้แก่ แร่ธาตุ อัญมณี ซึ่งสามารถนำมาทดแทน แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ ของอุตสาหกรรมอัญมณีไทย ที่กำลังขาดแคลนวัตถุดิบในขณะนี้ได้

นอกจากนี้ สินค้าไทย ที่มีโอกาสส่งออกไปยังรวันดา ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ อะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอาหาร โดยในช่วง 9 เดือนแรก ของปีนี้ มูลค่าการส่งออกของไทยไปรวันดา รวม 1.04 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อนร้อยละ 4.3 ซึ่งมีโอกาสที่จะขยายการค้าได้อีกมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง