กกต.ชี้ทำโพลลต.ได้แต่ห้ามเผยก่อนลต.7วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ด้านการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึง การทำโพลสำรวจความนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ละคนว่าในเรื่องนี้ สามารถทำได้แต่ห้ามนำข้อมูลดังกล่าว มาเปิดเผยต่อสาธารณชน ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน เพราะกรณีดังกล่าว ได้มีการร้องเรียน ในการเลือกตั้ง ครั้งที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ส่วนการเลือกตั้งในครั้งนี้ แม้จะมีการแข่งขันสูง แต่ยังไม่พบเหตุรุนแรง หรือมีการร้องเรียนเรื่องทุจริตแต่อย่างใด ส่วนเรื่องการใช้จ่ายค่าชดเชย ในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างครั้งนี้ นายประพันธ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยัง
ไม่มีการพิจารณา เพราะต้องรอให้ทางสำนักงานกฎหมายและคดี พิจารณาอีกครั้ง ว่า กรณีที่ ส.ส.พ้นสภาพอันเนื่องมาจากการถือครองหุ้นขัดรัฐธรรมนูญนั้น ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มา ซึ่ง ส.ว.ไม่มีบทบัญญัติไว้ มีเพียงแต่การให้ใบแดง กับ ส.ส.ที่ทุจริต ว่าต้องชดเชยค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้อง
ตรวจสอบว่า จะเข้าข่ายการละเมิด ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่