กสอ.เล็งสร้างผู้ประกอบการSMEเพิ่ม1400ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึง แนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2554 ว่า กรมฯ มีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าสินค้า ตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการผลิตสินค้า ที่แตกต่างจากการออกแบบด้าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต โดยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นในตลาดอีก 1,400 ราย ซึ่งกรมฯ จะดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 3 ปี เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถประกอบธุรกิจอยู่รอดได้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งหมด

ทั้งนี้จะแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการออกเป็น คลัสเตอร์ รวม 30 คลัสเตอร์ แบ่งเป็นคลัสเตอร์เก่า 20 กลุ่ม และคลัสเตอร์ใหม่ 10 กลุ่ม โดยจะบ่มเพาะคลัสเตอร์เก่า ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นภายใน 3 ปี