ครม.เร่งคลังหารือคมนาคมทำแผนกู้พัฒนารถไฟ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติแผนการลงทุน และพัฒนากิจการรถไฟ วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท โดยมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลัง เร่งหารือกับกระทรวงคมนาคม ในการหาแหล่งเงินกู้ตามวงเงิน ดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจ จากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ในไตรมาสที่ 3 ที่ขยายตัวได้กว่าร้อยละ 6.7 รวมทั้งยังได้รับรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่ถูกจัดลดอันดับลงจากอันดับที่ 36 เหลือเพียงอันดับที่ 38 ซึ่งที่ประชุมคาดว่า ทางผู้จัดอันดับอาจมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันในการประกอบการพิจารณา รวมไปถึงที่ประชุมยังได้มีความเป็นห่วงในราคาสินค้าบางชนิด ที่อาจมีราคาสูงขึ้นในปีหน้า จึงได้กำชับให้ทาง กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด