พณ. เรียกห้างใหญ่ ถกแผนน้ำตาลทราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเรียกผู้ประกอบการห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ โมเดิลเทรด มาหารือถึงปัญหาการกระจายน้ำตาลทราย เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน หลังจากทางกรมการค้าภายใน ได้รับการร้องเรียน ผ่านทางสายด่วน 1569 ว่า ไม่สามารถหาซื้อน้ำตาลทรายได้ตามปกติ โดยในวันนี้ จะมีการรับฟังข้อชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ว่าจำเป็นต้องมีการออกมาตรการใดๆ ออกมาบังคับใช้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานว่า โรงงานน้ำตาลทราย ส่งสินค้าให้ทางโมเดิลเทรด น้อยลง ทำให้สินค้าเกิดการตรึงตัว และหากเกิด
กรณีดังกล่าวจริง ทางกรมการค้าภายใน อาจต้องมีการเชิญโรงงานน้ำตาลทราย มาหารือเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงด้วย เพราะจะกระทบต่อการบริโภคของประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง