โอลิมปิก 2020

BOIชี้10ด.ขอส่งเสริมลงทุนเพิ่ม691โครงการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยโครงการจากต่างชาติ ที่ยื่นขอส่งเสริมการลงทุน (FDI) มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย 10 เดือนแรกปีนี้ มีผู้ขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 691 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 174,884 ล้านบาท ซึ่งจำนวนโครงการปรับขึ้นร้อยละ 26.3 ส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 547 โครงการ และมูลค่าเงินลงทุน 157,401 ล้านบาท

โดยนักลงทุนจากญี่ปุ่น ยังเป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมี 284 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 71,342.4 ล้านบาท รองมา เป็น สเปน มี 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 22,007.5 ล้านบาท ส่วนจีน มี 23 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,681 ล้านบาท และสิงคโปร์ 52 โครงการ เงินลงทุน 9,483.9 ล้านบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง