โอลิมปิก 2020

ผบ.ทบ.ห้ามมีวัตถุยั่วยุในเขตพรก.คุก 2ปี

ผบ.ทบ.ห้ามมีวัตถุยั่วยุในเขตพรก.คุก 2ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงนามคำสั่งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง ในเขต กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และ ปทุมธานี โดยห้ามบุคคลมีไว้ในครอบครอง หรือ มีไว้เพื่อการจำหน่าย จ่ายแจก ซึ่งสินค้า เสื้อผ้า เครื่องอุปโภค บริโภค หรือ วัตถุอื่นใด ที่มีการเขียน หรือ ถ่ายภาพ หรือ วิธีอื่นใด ที่ทำให้ปรากฏความหมาย ในลักษณะยั่วยุปลุกระดม สร้างความปั่นป่วน หรือ ก่อให้เกิดความแตกแยก ในหมู่ประชาชนทั่วไป หรือ เพื่อกระทำการ หรือ สนับสนุนการกระทำให้เกิดเหตุ สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจออกคำสั่งยึด หรือ อายัดสินค้า หรือ วัตถุอื่นใดตาม ที่ระบุ โดยให้มีอำนาจกระทำ
การเท่าที่จำเป็น เพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือ ความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง