คค.จ่อเชิญรมต.จีนถกสร้างรถไฟความเร็วสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. ในนามของกระทรวงคมนาคม จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของจีน มาเยือนไทย เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลง โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โดยแต่ละฝ่าย จะต้องจัดทำร่างข้อตกลง และกรอบความร่วมมือในทุกด้าน หารือร่วมกันอีกครั้ง ก่อนเสนอให้รัฐบาลของแต่ละประเทศรับรอง ซึ่งในส่วนของรัฐบาลไทย คาดว่า จะใช้เวลา 3 เดือน โดยการร่วมทุนในโครงการดังกล่าว ร.ฟ.ท. จะเป็นผู้ดำเนินการ และมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วม เพื่อดูแลรูปแบบการร่วมทุน ซึ่งในเบื้องต้น จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อทำหน้าที่ดูแลโครงการ ส่วนเงินลงทุนจะหารือกับ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานพิจารณารูปแบบการลงทุน และวงเงินที่ต้องใช้ทั้งหมด เพื่อไม่ให้กระทบเพดานหนี้สาธารณะ