พณ.ประสานผู้ประกอบการช่วยเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร เสียหายเป็นจำนวนมากนั้น ทางกระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน ได้ประสาน ผู้ประกอบการ กลุ่มปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ยาป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช รถแทรกเตอร์ รถไถ เครื่องสูบน้ำ จำนวน 20 ราย ให้การช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ซึ่งผู้ผลิตสินค้าทุกราย ยินดีและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการบริจาคสินค้า ปัจจัยทางการเกษตร ให้กับ เกษตรกรผู้ประสบภัย

โดย กรมการค้าภายใน จะเป็นสื่อกลางในการประสานในการกระจายสินค้า ให้ถึงมือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ โดย ปัจจัยทางการเกษตรที่บริจาค ประกอบด้วย ปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช จำนวน 24 ตัน เครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง จอบ กว่า 1,000 เล่ม

นอกจากนี้ ผู้ผลิตทั้ง 20 ราย ยังให้ความร่วมมือ ในการตรึงราคาสินค้าจนถึงสิ้นปีและจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือเกษตรกร พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะจัดจำหน่ายปุ๋ยธงฟ้า ราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาด ประมาณร้อยละ 5-10 ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ที่ประสบภัยด้วย