สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

โสภณจ่อชงครม.ของบซ่อมถนน-รางรถไฟสายใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจเส้นทางถนน และรถไฟในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหาอุทุกภัย พบว่า ถนนได้รับความเสียหาย และต้องซ่อมแซม โดยเร่งด่วน ซึ่งคาดว่า ต้องใช้งบประมาณรวม 1,600 ล้านบาท ในการซ่อมแซมถนนที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และต้องใช้งบอีก 168 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมทางรถไฟ ซึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งราง คอสะพาน ระบบสัญญาณ และบ้านพักพนักงาน โดยจะจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น อีก 3 สัปดาห์ จะเสนอ ครม.เพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง