นายกฯ หนุน พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่

นายกฯ หนุน พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างปาฐกถา เรื่องบทบาทด้านสื่อและโทรคมนาคมของรัฐบาล หลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า ขั้นตอนต่อไปของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ อย่างมาก เพราะเป็นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องคำนึงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสาธารณะ อีกทั้ง ยังเป็นกฎหมายที่ปรับปรุงกฎกติกาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา การกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ มีปัญหามาโดยตลอด ในการหาองค์กรเข้ามาดูแล โดยทั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นอีกครั้ง ในการจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน

ขณะเดียวกัน กฎหมายนี้ ไม่เพียงแต่กำหนดเรื่ององค์กรคลื่นความถี่เท่านั้น แต่จะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการดูแลกำกับกิจการในบางเรื่อง รวมทั้งการแก้ปัญหาการหลอมรวมเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งนี้ บทบาทของรัฐบาลต่อเรื่องดังกล่าวนั้น อาทิ การสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง กสทช. โดยเร็ว การกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่ง กสทช. ก็ต้องให้ข้อมูลต่อรัฐบาล ขณะเดียวกัน ก็ต้องเร่งรัดให้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอล และการจัดระบบการดูแลสื่อสมัยใหม่