มท.3จ่อบินไอร์แลนด์เหนือหาทางดับไฟใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้จะเดินทางไปไอร์แลนด์เหนือพร้อมกับนายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับขบวนการไออาร์เอ. โดยจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของการคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธ์ ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมตัวอย่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางกับชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ อีกไม่ต่ำกว่า 10 ประเทศ

นายถาวรกล่าวว่า ข้อเสนอในการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินในพื้นที่ซึ่งแนวโน้มความรุนแรงลดลงโดยต้องการนำร่องอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอนั้น จะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีถึงทิศทางการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ซึ่งตนจะผลักดันให้เกิดรูปธรรม ส่วนการเสวนาหัวข้อ "พรบ.บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้...เส้นทางสู่สันติภาพ" ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ที่รัฐสภาเชื่อมั่นว่า จะสามารถระดมความเห็นและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวบรรลุเป้าหมายในการทำงานของศอ.บต.