ธ.ไทยพาณิชย์ทุ่ม300ลบ.ปล่อยกู้หาดใหญ่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ารายย่อย ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวก โดยออกแคมเปญ "คืนรอยยิ้มแด่ 4 ตลาดหาดใหญ่" ในวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้มีเงินหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องได้ สามารถฟื้นฟูกิจการ ให้สามารถดำเนินการได้เป็นปกติ ในเวลาอันรวดเร็ว โดยผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้ ต้องเป็น ผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ตรง ในธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ ที่กำหนด และต้องการกู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูกิจการ โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 5 แสนบาทต่อราย โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี ซึ่งลูกค้าที่สนใจ สามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ จากสาขาของธนาคาร ในหาดใหญ่ ทั้ง 18 แห่ง