พณ.ตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถึงสิ้นปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือไปยัง ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกชนิด เพื่อให้ตรึงราคาขาย บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย โดยยืนยันว่าจะตรึงราคาขายเดิม ไปจนถึงสิ้นปี ซึ่งในขณะนี้มีสินค้าบางประเภท เช่น น้ำมันปาล์ม ได้เสนอขอปรับขึ้นราคาขายแล้ว แต่กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ได้นำมาพิจารณา โดยผู้ประกอบการให้เหตุผลในการขอปรับขึ้นราคา เนื่องจาก ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ ได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตปาล์ม ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอีก จนเกิดปัญหาสินค้าขาดตลาด ในช่วงที่ผ่านมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง