ส.ค้าปลีกกระทุ้งรัฐคุมเข้มค้าปลีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวถึงการที่กลุ่มบิ๊กซี เข้าซื้อกิจการคาร์ฟูร์ ประเทศไทย นั้น จะทำให้ประเทศไทย มีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เหลือเพียง 2 ราย คือ โลตัส และ บิ๊กซี ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันอำนาจการต่อรองของผู้ผลิตสินค้าของไทยน้อยลง รวมถึงจะส่งผลให้ผู้บริโภค จะไม่มีอำนาจในการต่อรองสินค้า จึงต้องจับตาในด้านราคาสินค้า และการให้บริการของ 2 ห้าง หลังจากนี้

อีกทั้งภาครัฐจะต้องหามาตรการดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาส และการเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากที่ผ่านมา ประเทศไทย ไม่มีกฎหมายค้าส่ง ค้าปลีก เข้ามาควบคุมภาคธุรกิจ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่น ที่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลภาคธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง