โอลิมปิก 2020

กสม.5ปท.ร่วมกันหนุนคุ้มครองสิทธิ์ฯซูจี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมแถลงการณ์ กับหัวหน้าคณะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อีก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ ติมอร์-เลสเต ในกรณีของ นาง ออง ซาน ซูจี และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศพม่า ระหว่างการประชุมประจำปี ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่า การปล่อยตัว นาง ออง ซาน ซูจี เป็นอิสระถือเป็นชัยชนะเพียงบางส่วน ของการต่อสู้อันยาวนาน คือ เพื่อประชาธิปไตยในพม่า ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ประเทศ ประกาศที่จะร่วมมือกัน เพื่อให้มีการคุ้มครองเสรีภาพของ นางออง ซาน ซูจี อย่างไม่มีเงื่อนไข และเห็นว่ารัฐบาลพม่าควรประกันว่า จะไม่มีการจับกุมบุคคลตามอำเภอใจ กักขัง หรือ ผลักดันให้ออกนอกประเทศ และควรคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม และชนกลุ่มน้อย

ทั้งนี้ จะสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตย และมีการปกครอง โดยหลักนิติธรรม ที่ประชาชนทุกกลุ่ม ควรได้รับโอกาส ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ที่เป็นธรรม โดยไม่มีการข่มขู่ทำร้าย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5 ประเทศ หวังว่า ประเทศพม่าจะมีการจัดการเลือกตั้ง ที่เป็นอิสระและเป็นธรรม ตามกำหนดเวลา เพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ของประชาชน ให้เกิดประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง