ชาวสมุยยื่นถอนเอกชนสำรวจปิโตรฯอ่าวไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านเกาะสมุย 309 คน ได้เดินทางมายังศาลปกครองกลาง ยื่นฟ้อง 5 หน่วยงานภาครัฐ คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้ศาลพิจารณา เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง กับการขุดเจาะสำรวจ หรือ ผลิตปิโตรเลียม ในอ่าวไทยจำนวน 26 โครงการ โดยเห็นว่า ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ปี 2535 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นผลเสียต่อธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ 3 ก. อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ที่มีรายได้ปีละ 20,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ภายใน 1-2 วันนี้ ทางสมาคมฯ จะมีการยื่นฟ้องเพิ่ม โดยขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการให้ภาครัฐปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง