กรมการข้าวพร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ให้ชาวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึง มาตรการฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น จากอุทกภัยและวาตภัย ว่า กรมการข้าว ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว จากโครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคง ไว้ให้กับเกษตรกร ที่มีที่นาเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าวแล้ว โดยขอให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการปลูกข้าวหลังน้ำลด ซึ่งเห็นสมควรว่า เริ่มปลูกข้าว ได้ตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งท้อง และออกดอกในช่วงอากาศหนาว ซึ่งจะทำให้ข้าวมีผลลีบ

นอกจากนี้ ยังเตือนเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรค ที่เกิดภายหลังน้ำลด คือ โรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เนื่องจากสภาพอากาศที่มีหมอกและน้ำค้างมาก ประกอบกับดินมีความอุดมสมบูรณ์จากน้ำท่วม ซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคได้กับข้าว ทุกระยะการเจริญเติบโต

ส่วนหนอนกระทู้กล้า และหนอนกระทู้คอรวง จะพบการทำลายเกิดขึ้น ในเวลากลางคืน โดยหนอนกระทู้กล้า จะเข้าทำลายต้นข้าวตั้งแต่ระยะกล้า ถึงระยะแตกกอ อาจจะสร้างความเสียหายได้ ภายใน 1-2 วัน ส่วนในช่วงข้าวออกรวงหนอนกระทู้คอรวง จะชอบกัดกินคอรวง หรือ ระแง้ของรวง ในระยะสุกแก่ ทำให้คอรวงขาด