รมว.ทรัพย์ฯยันไม่จ่ายชดเชยสวนยางรุกพท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผย ก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบ จากวาตภัยและอุทกภัย ที่รัฐบาลจะมีการแจกเงินช่วยเหลือให้นั้น และเรื่องนี้ จะไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้บุกรุกพื้นที่ป่า อย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิด ต่อกฎหมาย แต่รัฐบาลจะหาแนวทางช่วยเหลือ ตามหลักมนุษยธรรมให้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกสวนยางกว่า 10,000 ไร่ นายสุวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ส่วนแรงกดอากาศที่ก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้นั้น อาจกลายเป็นพายุ ในขณะนี้ทางกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อประเทศไทยได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง