ศาลรธน.ยันอักษรย่อส.ไม่เป็นคกก.สอบคลิป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชาวนะ ไตรมาส เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แถลงถึง กรณีการสอบบรรจุเข้าราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ว่า มีพรรคการเมืองหนึ่ง ได้รับการแจ้งจากข้าราชการ ซี 9 ในศาลรัฐธรรมนูญ อักษร
ย่อ ส. แจ้งว่า เป็นคนดำเนินการตรวจสอบ และทำการถอนตัว หลังจากรู้ว่าการสอบ น่าจะมีปัญหา โดยทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบแล้ว พบว่า บุคคลดังกล่าว ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ในการควบคุมกำกับดูแล
การออกข้อสอบ เป็นเพียงคณะทำงาน รับส่งเอกสารข้อสอบ ที่ผลิตเสร็จแล้ว ก็ได้ลาออกก่อนจะมีการออกข้อสอบ และการตรวจสอบเกิดขึ้น ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าว เป็นใคร แต่จากการตรวจสอบแล้วยืนยันว่า บุคคล
ดังกล่าว ไม่ได้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีนี้