พณ.ห่วงบาททำมูลค่าการค้าชายแดนQ4หด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่า อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มเงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และประเทศเพื่อนบ้าน คู่ค้าที่สำคัญของไทย อย่าง มาเลเซีย ต่างประสบปัญหาเงินริงกิตแข็งค่าเช่นเดียวกัน ซึ่งคาดว่า มูลค่าการค้าชายแดนไตรมาส 4/2553 อาจจะลดลงจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงได้เตรียมรับสถานการณ์ โดยวางกลยุทธ์ในการดำเนินการ เพื่อเสริมสร้างการค้าการลงทุน การสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางการค้า กับประเทศคู่ค้า และประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปีงบประมาณ 2554 จะจัดให้มีการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบ การค้าการลงทุน โดยวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญจากประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศคู่ค้าที่สำคัญ รวมทั้งการนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐ และเอกชน บุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศใกล้เคียง อาทิ กัมพูชา ลาว พม่า จีน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ อินเดีย เพื่อเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนร่วมกัน

ทั้งนี้ ในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2553 (ม.ค.-ก.ย.) การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมูลค่าการค้ารวม 584,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 28 %