สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

พลังงานสั่งดูค่าตลาดน้ำมัน-ผู้ค้าจ่อขยับ

พลังงานสั่งดูค่าตลาดน้ำมัน-ผู้ค้าจ่อขยับ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษากรณีที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะปรับขึ้นค่าการตลาดน้ำมันในปีหน้า อีกลิตรละ 30 สตางค์ ในปี 2554 จากปัจจุบันที่อยู่ระดับลิตรละ 1.50 บาท เป็นลิตรละ 1.80 บาท เพื่อลดต้นทุนจากการที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสถานีน้ำมัน ให้ครบวงจรว่า มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ โดยแนวทางการจะต้องยึดหลักให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ประกอบการรวมไปถึงประชาชนผู้บริโภค ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน ในการหาข้อสรุป

นอกจากนี้ ในปี 2554 กระทรวงการคลัง อาจต้องปรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในส่วนของน้ำมันดีเซลลง เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ประชาชน เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซล ในปีหน้า อาจะปรับตัวสูงขึ้นเกินลิตรละ 30 บาท เป็นระยะเวลานาน ดังนั้น ในปีหน้า กระทรวงพลังงาน จะกำหนดให้มีน้ำมันกลุ่มดีเซลเพียงชนิดเดียว คือ น้ำมันไบโออี ดีเซล บี 5 ที่ไม่มีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้างที่ปรึกษา มาศึกษาโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ (NGV) ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า ที่จะหมดระยะเวลามาตรการตรึงราคา LPG อย่างแน่นอน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง