นายกฯประชุมครม.ศก.ตามคืบหน้าช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุม ครม. เศรษฐกิจ ในช่วงเช้าวันนี้ โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้มีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ เริ่มทยอยเข้าร่วมประชุมบ้างแล้ว ทั้งนี้วาระ การประชุมที่สำคัญในวันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและ
ความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่ทำความเสียหายให้กับชาวสวนยาง ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งต่างจากมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยทั่วไป เนื่องจากยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ใช้เวลาเพาะปลูกนานถึง 6 ปี

ทั้งนี้ การเสนอการให้ความช่วยเหลือ ที่พิจารณาไปเบื้องต้น ที่จะนำเสนอนั้นก็ให้ความช่วยเหลือร้อยละ 55 ของต้นทุน การผลิตต่อไร่ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 6,007 บาท บวกเพิ่มจากเกษตรกร ได้รับเงินสงเคราะห์ปลูกยางต้นใหม่ตามปกติอีก 11,000 ต่อไร่ ก็จะรวมเป็นเงิน 17,007 บาทต่อไร่ นอกจากนี้ ครม.เศรษฐกิจจะมีหน่วยงานมารายงานความคืบหน้า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการ และพื้นที่ความเสียหายล่าสุด เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่ในบางส่วนแล้ว
รวมทั้งจะมีการหารือเรื่องราคาไข่ไก่ ที่มีการปรับสูงขึ้นในช่วงนี้ และการให้เอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการรายงานการตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างล่าสุดด้วย