ดุสิตโพลปชช.มองแพร่คลิปฉาวเกมการเมือง

ดุสิตโพลปชช.มองแพร่คลิปฉาวเกมการเมือง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไรกับการใช้ไอทีใปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีคลิปฉาวโดย 31.54 % เห็นว่า ไอที เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจำวัน หรือ ในการทำงาน 36.28 % เห็นกรณีคลิปฉาวต่างๆ ที่ถูกนำมาเผยแพร่ โดยเฉพาะคลิปการเมือง เห็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม 36.49 % เห็นว่า วิธีป้องกันไม่ให้เกิดคลิปฉาว ควรเพิ่มความระมัดระวัง ในการแสดงความคิดเห็น หรือ คำพูด ทั้งในที่สาธารณชน หรือ ในที่ส่วนตัว 53.14 % เห็นว่า การนำไอทีไปใช้กับการเมืองให้เกิดประโยชน์ ควรใช้เพื่อการทำงาน หรือ ทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ใช่นำมา เพื่อความวุ่นวาย หรือ ให้ร้ายแก้ผู้อื่น 45.08 % การนำไอทีไปใช้กับเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์ ควรใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ทำธุรกิจ/สำรวจตลาด และ 48.12 % การนำไอทีไปใช้กับสังคม ต้องนำไปพัฒนาสังคม โดยการเผยแร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือ พัฒนา