โอลิมปิก 2020

ชุมพลสรุปแหล่งเที่ยวเสียหายก่อนชงครม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว เข้าพบเพื่อรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วม โดยมอบหมาย ให้ทุกหน่วยงานศึกษารายละเอียดในเชิงลึก เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ พร้อมประเมินผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้แต่ละหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และให้นำข้อสรุปนำเสนออีกครั้ง ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะนำข้อสรุปที่ได้ ชี้แจง และรายงาน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 23 พ.ย.นี้

อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นมีรายงานตัวเลขความเสียหายด้านแหล่งท่องเที่ยว 142 แห่ง ใน 27 จังหวัด คิดเป็นมูลค่า ความเสียหายประมาณ 539 ล้านบาท โดย กระทรวงท่องเที่ยวฯ ยังคงมั่นใจว่า ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย ในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 15 ล้านคน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง