สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

กรมโยธาฯเร่งศึกษาปรับผังเมืองแก้น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมโยธาฯ อยู่ระหว่างการศึกษาระบบผังเมือง สาธารณูปโภคต่างๆ หลังจากที่ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมโยธาฯ ศึกษาและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคต โดยพบว่า ที่ผ่านมา การสร้างเมืองของประเทศไทย ไม่มีการวางแผนจัดระเบียบผังเมืองที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เพราะขาดเส้นทางการระบายน้ำ

อย่างไรก็ตาม กรมโยธาฯ จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยทันทีที่ระดับน้ำลดลง โดยเฉพาะการบูรณะอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน และอาคารที่ทำการหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง