พณ.เตรียมตรวจสอบเครื่องวัด ตวง ชั่งข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัยบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน เตรียมตรวจสอบเครื่องวัดความชื้น ข้าวเปลือก ในเขตพื้นที่ ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสำคัญ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
จำนวน 431 เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะสามารถสร้างความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นในการซื้อขายข้าวเปลือก ระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ เพื่อเป็นการดูแลไม่ให้ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากปัญหาความชื้น และการหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกที่นำมาจำหน่ายในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ที่กำลังจะมาถึง

ทั้งนี้ หากพบผู้ประกอบการรายใด กระทำผิด ใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นข้าวไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับการรับรอง กรมการค้าภายใน จะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด