บอร์ดค่าจ้างสั่งทบทวนค่าแรงปี54ชงปลายพย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง เพื่อพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2554 ในวันนี้ บอร์ดค่าจ้าง ชุดรักษาการ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามที่อนุกรรมการวิชาการ และกลั่นกรองค่าจ้างกลาง เสนอเข้ามา ยังเป็นตัวเลขที่ปรับตามอรรถภาพ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการปรับค่าจ้าง ที่ต้องการให้ผู้ใช้แรงงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอให้มีการทบทวนอัตราค่าจ้าง ที่เสนอมา พร้อมนำกลับมาเสนอ ที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างชุดใหม่อีกครั้ง ในสัปดาห์หน้า ซึ่งบอร์ดค่าจ้างชุดใหม่ จะเร่งพิจารณาค่าจ้าง ให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปลายเดือน พ.ย. นี้

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อัตราค่าจ้างที่สอดคล้องกับการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ของผู้ใช้แรงงานควรจะอยู่ที่ 228 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งจะปรับให้เท่ากับอัตราเงินเฟ้อในปีนี้เลย คงเป็นไปไม่ได้ แต่จะเร่งให้ทันอัตราเงิน
เฟ้อภายใน 3-4 ปี เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของนายจ้าง ส่วนการปรับขึ้นเป็น 250 บาทต่อวัน ทั่วประเทศตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี เสนอนั้น จะส่งผลกระทบต่อ จีดีพี ของประเทศ ที่ลดลงกว่าร้อยละ 0.58