สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ผบ.สส.ชี้เลิกพรก.อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวถึง แนวทางประกาศยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือไม่ว่า ต้องมีการพิจารณาของหน่วยงานความมั่นคง และเสนอความคิดเห็นในการประชุม ศอฉ.
เพราะการจะยกเลิกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อีกทั้งหากยกเลิกประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว อาจทำให้มีการยุบ ศอฉ.หรือไม่นั้น เป็นอีกขั้นหนึ่งที่ต้องหารือต่อไป

ส่วนกรณีที่ พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี จะเข้าพบกับกองทัพ เพื่อสร้างความปรองดองนั้น คงต้องสอบถามกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอง แต่ถึงอย่างไร ทางกองทัพเห็นว่า ความ
ปรองดอง น่าจะเกิดมานานแล้ว และกองทัพก็สนับสนุน รวมทั้งกองทัพไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร เพราะมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง