โอลิมปิก 2020

กรมส่งเสริมส่งออกแสดงสินค้าเครื่องหนัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมส่งเสริมการส่งออก จะร่วมกับภาคเอกชน จัดงานแสดงสินค้าเครื่องหนังปี 2553 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2553 ณ อาคาร
ศูนย์แสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถ.รัชดาภิเษก โดยจะมีการระดมผู้ประกอบการ เจ้าของสินค้าแบรนด์ดังของไทย เข้าร่วมงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังคุณภาพส่งออกในราคาพิเศษ จากสินค้าที่
มีมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตามการส่งออกสินค้าเครื่องหนังในปี 2553 ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก โดยสินค้าเครื่องหนังที่ใช้ในการเดินทาง และรองเท้าของไทย คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออก 1,423 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่าการส่งออก กว่า 1,166 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.89 ซึ่งคู่แข่งสำคัญของไทย ยังคงเป็น ประเทศจีน เวียดนาม และอินเดีย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง