บีทีเอส แจง รถไฟฟ้าสายสีลมขัดข้อง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) กล่าวชี้แจง ถึงกรณีที่รถไฟฟ้าบีทีเอส เกิดเหตุขัดข้องในสายสีลม เมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากสาเหตุของระบบอาณัติสัญญาณขัดข้องเป็นผลให้
ต้องหยุดให้บริการเดินรถในสายสีลมทุกสถานีเป็นการชั่วคราว ทั้งขาเข้าและขาออก ว่าทางบริษัทขออภัยผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น และมีความล่าช้า เป็นเหตุให้การเดินทางของผู้โดยสาร ไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งทุกครั้งที่มีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขทันที เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีมาตรการตามความเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นครั้งคราวแล้ว แต่กรณีในการที่รถไฟฟ้าหยุดให้บริการชั่วคราว