สคร.หารือร่วมรฟท.ถกแผนลงทุน1.76แสนลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมด้วยคณะ นัดหารือร่วมกับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ถึงแผนการใช้งบประมาณลงทุน จำนวน 176,808 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้หารือ ถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ ร.ฟ.ท. โดยทาง ร.ฟ.ท. ได้เสนอให้แยกส่วนบริหารจัดการออกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน แยกหน่วยธุรกิจการเดินรถ หน่วยธุรกิจซ่อมบำรุง หน่วยธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และบริษัทลูก คือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด (แอร์พอร์ตเรลลิ้งค์) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าการฯ เป็นผู้บริหารจัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจไปพลางก่อน ส่วนการสรรหาหัวหน้าหน่วยธุรกิจ จะจัดหาให้แล้วเสร็จ ภายใน 6 เดือน ซึ่ง สคร. ให้ความสำคัญกับการจัดกรอบอัตรากำลังในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สามารถวัดผลประกอบการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินได้ด้วย

ทั้งนี้ กรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม จะช่วยปลดข้อจำกัดในการขอเพิ่มอัตรากำลังในอนาคตได้ ตามมติ ครม. เมื่อปี 41 และ สคร. ยังเสนอให้ ร.ฟ.ท. พิจารณาหลักการแยกบัญชี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ร.ฟ.ท. สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและมาตรการช่วยลดค่าครองชีพ