ก.พลังงานเตรียมจัดโครงการปั๊มคุณภาพฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดโครงการปั๊มคุณภาพปลอดภัย น่าใช้บริการปีที่ 3 ซึ่งตั้งเป้าหมาย สถานีบริการน้ำมัน จะเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,500 แห่ง ทั่วประเทศ หลัง 2 ปีแรก มีสถานีบริการน้ำมัน เข้าร่วมโครงการกว่า 800 แห่ง ซึ่งปีนี้ ได้เพิ่มหลักเกณฑ์การพิจารณา เรื่องการปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กฎหมายควบคุมการจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ให้กับสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 ธ.ค. นี้ ซึ่งสถานีบริการน้ำมันที่ผ่านหลักเกณฑ์ ได้รับมอบตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพซึ่งมี 3 เหรียญ อาทิ เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง