โอลิมปิก 2020

ธปท.ร่วมสคบ.แก้ปัญหาแบงก์พาณิชย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า จะประสานงานร่วมกับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล แก้ปัญหาการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่าน สคบ. เป็นจำนวนมากเฉลี่ย 2,000 เรื่องต่อปี และมีหลายเรื่องที่ ธปท. ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยการออกกฎเกณฑ์ ประกอบกับผู้ว่าการ ธปท. มีนโยบายให้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐ มากขึ้น จึงร่วมมือกับ สคบ. ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ธปท. จะนำข้อร้องเรียนจากศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสินเชื่อ ที่ได้รับในช่วงปีที่ผ่านมา มาหารือกับ สคบ. จากนั้นทั้งสองฝ่าย จะไปศึกษาข้อมูล อำนาจหน้าที่ เพื่อนำมาหารือกันทางออกร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภค ในด้านการเงิน ให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายได้มากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง