คลังจับมือสภาอุตฯจัดอบรมSMEรับมือบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลัง การหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างเกราะคุ้มกันผู้ส่งออกรายย่อย เพื่อรองรับต่อสภาวะการแข็งค่า ของค่าเงินบาท ว่า ทางกระทรวงการคลัง และสภาอุตสาหกรรมฯ จะมีการ้ปิดอบรม เพื่อมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับค่าเงินบาท ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ให้สามารถรับมือกับแนวโน้มค่าเงินบาท ที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการที่จะสามารถปฏิบัติได้ทันที ในขณะนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ คือ การชำระค่าเงินระหว่างสินค้าในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์ และการชำระสินค้าในประเทศ เป็นสกุลเงินดอลลาร์เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ เพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการ โดยให้แพ็คกิ้งเครดิต 5,000 ล้านบาท และให้เงินกู้เสริมสภาพคล่องวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับ SME โดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกตลอด 3 เดือน ที่ผ่านมา แต่จะต้องไม่เกิน รายละ 5,000,000 บาท ซึ่งทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. จะค้ำประกันให้ร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR -3 ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งผู้กู้จะต้องชำระหนี้คืน ภายในระยะเวลา 5 ปี