'สมบัติ' หนุนแก้ รธน.เรื่องระบบเลือกตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิบัติรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวภายหลัง ทำพิธีเปิดงาน 3 วัน สร้างสรรค์
ความเข้มแข็งประชาธิปไตย ว่า การจัดงานครั้งนี้ จะเปิดโอกาส ให้ประชาชนโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง ของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้นำเสนอใน 6 ประเด็น ไปแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของระบบเขตเลือกตั้งนั้น มองว่า การเพิ่มสัดส่วน ส.ส. ที่มาจากบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์ เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้การเมือง มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง น้อยลง

ขณะที่ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เห็นด้วย ในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับระบบเขตเลือกตั้ง ที่จะต้องลดจำนวน ส.ส. ระบบเขตลงไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง