'สมบัติ' หนุนแก้ รธน.เรื่องระบบเลือกตั้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิบัติรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กล่าวภายหลัง ทำพิธีเปิดงาน 3 วัน สร้างสรรค์
ความเข้มแข็งประชาธิปไตย ว่า การจัดงานครั้งนี้ จะเปิดโอกาส ให้ประชาชนโทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง ของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้นำเสนอใน 6 ประเด็น ไปแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของระบบเขตเลือกตั้งนั้น มองว่า การเพิ่มสัดส่วน ส.ส. ที่มาจากบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์ เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้การเมือง มีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง น้อยลง

ขณะที่ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เห็นด้วย ในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับระบบเขตเลือกตั้ง ที่จะต้องลดจำนวน ส.ส. ระบบเขตลงไป