โอลิมปิก 2020

รมช.คค. สั่งกรมเจ้าท่า ตรวจท่าเทียบเรือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบความเรียบร้อยตามท่าเทียบเรือ และโป๊ะเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับใน เทศกาลลอยกระทง ภายหลังจากท่าเทียบเรือและโป๊ะเรือ ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำหนุนสูง

นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เครือข่ายอาสาวารีภาคประชาชนพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือในน่านน้ำไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง