ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีผู้บริจาคน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติ มาตรการภาษี ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอให้สำหรับผู้ที่บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ทั้งบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล โดยให้นำส่วนเงินหรือมูลค่าสิ่งของที่บริจาค มาเป็นส่วนลดหย่อน ในการหักลบภาษีได้ ส่วนสำหรับผู้ที่ประสบภัย ที่เป็นผู้ประกอบการทั้ง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ได้รับผลกระทบ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ขยายการจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย กรณีครัวเรือนละ 5,000 บาท ให้สามารถจ่ายครอบคลุม ถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดิม ตามที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้