สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

ก.เกษตรฯชงครม.ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง เปิดเผย ก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอการแก้กฎกระทรวง ในการจ่ายเงินบำเหน็จและเงินบำนาญ ให้ลูกจ้างข้าราชการ กรณีเสียชีวิตหลังเกษียณให้กับญาติ สามารถได้รับเงินเทียบเท่ากับข้าราชการก่อนหน้านี้ โดยในส่วนนี้จะต้องใช้งบประมาณจากงบกลาง จำนวน 600 ล้านบาท โดยให้มีผลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป ซึ่งลูกหนี้จะมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนนี้จะต้องมีอายุงาน 25 ปี ขึ้นไปเท่านั้น

ด้าน นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ มีพื้นที่ปลูกยางพาราได้รับผลกระทบแล้ว 1.5 แสนไร่ แบ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ในกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและเกษตรกร ที่ไม่ได้อยู่ในกองทุน ซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในกองทุนนั้น จะได้รับเงินชดเชยไร่ 11,000 บาท แต่ที่มีความน่าเป็นห่วงคือ เกษตรกร ที่ไม่ได้อยู่ในกองทุน ซึ่งทางกระทรวงจะเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง