โอลิมปิก 2020

3ส.น้ำตาลทรายนัดหารือผลกระทบบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ในวันนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย จะจัดประชุมร่วมกัน เพื่อหารือกรณีผลกระทบจากค่าเงินบาท และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย โดยจะนำข้อสรุปที่ได้จากการหารือเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ โดยส่วนตัว เห็นว่าไม่ควรยกเลิกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกับกองทุนน้ำมัน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในระยะยาว หากประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ

ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในไทย ประกอบกับปัญหาภัยธรรมชาติ ในบราซิล และ อินเดีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิต และผู้ค้าน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลก ทำให้ราคาน้ำตาลทราย ในตลาดโลก ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำสถิติใหม่ในรอบ 27 ปี ในช่วงปลายเดือน พ.ย. โดย 3 สมาคมฯ ปรับลดประมาณการปริมาณผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ในปีนี้เหลือ 65-67 ล้านตัน จากก่อนหน้านี้ ที่คาดว่าจะมีผลผลิตสูงถึง 70 ล้านตัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง