ก.ท่องเที่ยวจ่อชงครม.ของบกระตุ้นธุรกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิกฤตอุทกภัยกับการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอ นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. ในการขอสนับสนุนงบกลางของรัฐบาล ประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายในประเทศ สำหรับพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย จำนวน 960 ล้านบาท และงบสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 540 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำจากท่วม และภัยธรรมชาติ
อื่นๆ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณเพียงร้อยละ 10 ของมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม ที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อที่ประชุม ครม. โดยให้ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นเวลา 6 เดือน - 1 ปี ขยายวงเงินกู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกร้อยละ 25-45 จากวงเงินปกติ ให้นักท่องเที่ยว สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเพิ่ม และให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานต่างๆ เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสแรกของปี 53 แทนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณหน้า