โอลิมปิก 2020

นายกฯจะพิจารณาเพิ่มมาตรการช่วยผู้ประสบฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางกลับจากการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบภัย โดย นายกฯ ระบุว่า รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะยังมีปัญหาน้ำทะเลหนุน และจะเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลด้านสุขภาพ การสาธารณสุข โดยให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจพื้นที่ เพื่อวางระบบระบายน้ำ เช่น พื้นที่แก้มลิง พื้นที่กักเก็บน้ำ รวมถึงให้ทุกกระทรวงทบวงกรมปรับแผนงบประมาณปกติ แผนไทยเข้มแข็ง เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการเรื่องน้ำท่วมก่อน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาราษฎร เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 395,000 บาท ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน จะมีการพิจารณาเพิ่มมาตรการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติพายุดีเปรสชั่น สวนยาง และสวนปาล์มล่ม

นอกจากนี้ยังจะเร่งรัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลพื้นที่น้ำลด เพิ้อให้สามารถเพาะปลูกได้รวดเร็ว และจะพยายามดูแลให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง