ห้างจำกัดลูกค้าซื้อน้ำตาลครอบครัวละ2ถุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลาดพร้าว มีสินค้าอุปโภคบริโภควางจำหน่ายไม่ขาดแคลน โดยเฉพาะอาหารสด อาทิ ผัก ผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ราคาจำหน่ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ก่อน โดย ผักสด อาทิ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กำละ 5 - 15 บาท รวมถึงอาหารทะเลประเภท กุ้ง ปู ปลา และปลาหมึก ก็มีวางจำหน่าย

นอกจากนี้สินค้าข้าว โดย ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุงขนาด 5 ก.ก. ยังมีวางจำหน่ายในราคาเดิม เฉลี่ยอยู่ที่ 139-204 บาท น้ำตาลทรายขาว อยู่ที่กิโลกรัมละ 23.50 บาท แต่ยังคงจำกัดปริมาณการซื้อได้ไม่เกินครอบครัวละ 2 ถุง