ห้างจำกัดข้าวสารซื้อครั้งละไม่เกิน3ถุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สินค้าอุปโภค บริโภค ในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ ยังคงมีวางจำหน่ายต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าจำเป็น อย่างข้าวสาร และ น้ำตาลทราย โดยข้าวหอมมะลิ 5 ก.ก. มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 190-195 บาท น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัม ละ 23 บาท น้ำตาลทรายแดง กิโลกรัมละ 25.75 บาท และสินค้ามีจำนวนจำกัด ทางห้างยังคงจำกัด ปริมาณการซื้อได้ไม่เกิน 3 ถุงต่อครอบครัว ต่อวัน

อย่างไรก็ตาม พบว่า สินค้าจำเป็นอย่างผัก ในห้างสรรพสินค้า ยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากสัปดาห์หน้าที่ผ่านมา โดยผักสดอยู่ที่กำละ 15-20 บาท จากเดิมราคาที่ 10-15 บาทต่อกำ