ธ.ก.ส.ให้สินเชื่อพิเศษ ช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. และไม่ใช่สมาชิก ซึ่งหากต้องการเงินทุนฟื้นฟูหลังจากน้ำลด สามารถขอรับสินเชื่อบุคคลได้เป็นกรณีพิเศษ ส่วนผู้ประสบภัยที่เป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือไว้หลายด้าน ได้แก่ กรณีเสียชีวิตจากอุทกภัย จะปลดหนี้ออกจากบัญชีให้เป็นหนี้สูญ หากพื้นที่การเกษตรเสียหายโดยสิ้นเชิง จะขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้และงดคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ จะให้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังภัยพิบัติ รายละ 100,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยต่ำ เพียงร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ ยังมอบหมายให้ให้สาขาที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เร่งประสานงานและออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรเป็นรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลแท้จริงมาวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ต่อไป